खिडकीतली बाग

अम्मा म्हणायची की त्या लहानपणीच्या गावच्या ट्रिपांमध्ये होती सुरूवात! पण खरंतर लालमातीचं वेड कधी मनात बसलं, कधी रक्तात घुसलं हे कळलच नाही. वर्षे गेली, पण शोध काही संपेना. बघता बघता, तेच वेड जणू काही घुसलं कुंडीत! कोकणातल्या बागेचं स्वप्न मात्र जवळ येऊन सुद्धा हुलकावण्या देत राहिलं. निराशेने मन भरलं आणि आयुष्याच्या अनेक झुंझीत गेलं ते…

Lessons from the Chilli Plant

Sometime towards the beginning of the year, I got tired of the drab view out the window & decided to add some colour. Potted plants seemed like the best option. The window soon filled up with varying hues of green. The Gulbakshi soon bloomed, adding a dash of vibrant colour to the view. It was…